Politikerregistret

Politikerregistret

Här finns uppgifter om Eda kommuns förtroendevalda/politiker. Namn, uppdrag, parti och mailadress är offentliga uppgifter. Övriga uppgifter så som adress, telefonnummer och foto publiceras för de som godkänt detta.

Kommunfullmäktige, beredningar och revisorerna

Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens råd

Kommunala bolag

Gemensamma nämnder

Regionala uppdrag

Övriga uppdrag

Partier